algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Error: No application encryption key has been specified


Khi chạy web Laravel mà gặp lỗi RuntimeException No application encryption key has been specified tức là trong Laravel app chưa có APP_KEY

App key này dùng để mã hóa trong ứng dụng Laravel và bắt buộc phải có, điều này có vẻ đơn giản với các bạn quen với Laravel nhưng với nhiều bạn mới học, đặc biệt lúc Cài đặt Laravel lại chọn cách thủ công nên hay thường xảy ra lỗi như thế này và hoang mang không biết xử lý như thế nào 😁😅

Đơn giản hãy mở conmmand-line lên chạy lệnh sau

php artisan key:generate

Xong rồi hehe =))

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Error: No application encryption key has been specified
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook