vong-lap-trong-php

Vòng lặp trong PHP

Các loại vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi lặp đi lặp lại một khối mã với số lần xác định hoặc không xác định. Trong PHP hỗ trợ 4 loại vòng lặp sau: for, while, do…while, foreach.

Đọc thêm »